ВИСОТА

ул."Менча Кърничева" 1Б

0888 99 49 42 / 0885 27 27 23

Лотос – 2004 ООД

бул св. св Кирил и Методий 23

0888314756

Слейт

бул. Димитър Солонски 12

0895 489 665 , 0895 489 575

KERAMO

бул. Кирил и Методи 29 А

0888 83 83 72

Магазин „Е.Т. Янтра – ДЕ„

Ул.”Даме Груев” N 19

073 88 54 16